Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej, informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. (tj. środa) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
  3. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2027.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  5. Zakończenie.