Na podstawie ponownych wyników badań laboratoryjnych próbek wody z poszczególnych wodociągów i stosownych decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, informujemy że woda wodociągowa na terenie gminy Koniusza jest zdatna do spożycia i spełnia wszelkie normy w zakresie jej dopuszczenia do użytkowania i spożywania przez ludzi.

Stosowną dokumentację w tym zakresie zamieszczamy poniżej.

Wyjaśnienia dotyczące poprzednich komunikatów wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, w zakresie przydatności wody do spożycia na terenie gminy Koniusza.

W dniu 01.12.2020 na terenie gminy Koniusza pobrano do badania próbki wody pitnej w czterech miejscach:

  1. Ujęcie wody “Zielona” (Wodociąg Zielona)
  2. Ośrodek Zdrowia Wierzbno (Wodociąg Zielona)
  3. Ujęcie wody “Chorążyce” (Wodociąg Chorążyce-Muniaczkowice)
  4. Przedszkole Niegardów (Wodociąg Chorążyce-Muniaczkowice)

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, dwie próbki pobrane bezpośrednio z ujęć wody spełniały wszelkie przewidziane normy. Natomiast dwie próbki pobrane “z kranu” (Ośrodek Zdrowia Wierzbno i Przedszkole Niegardów), nie spełniały norm ze względu na przekroczenie liczby drobnoustrojów.

Zgodnie z procedurami, na podstawie powyższych badań PSSE wydała decyzję, o braku przydatności wody do spożycia w zakresie powyższych wodociągów. O sytuacji natychmiast poinformowano zarządcę wodociągu, który podjął niezbędne działania naprawcze, a wskazane odcinki wodociągów przełączono na ujęcie wody “Polekarcice”. 

Na podstawie opisanych powyżej badań zaznaczamy, że NIE DOSZŁO do skażenia ujęcia wody, a skażenie wystąpiło w próbkach pobranych z końcowych odcinków sieci – czyli z kranów w opisanych powyżej lokalizacjach. W przypadku obu lokalizacji, do namnożenia bakterii mogło dojść na końcowym odcinku instalacji np. w rurach w samym budynku. (W jednym z budynków trwa remont, a drugi z budynków był nieczynny przez ostatnie dwa tygodnie, więc w obu przypadkach woda zalegała w rurach przez dłuższy okres czasu).

W związku z powyższym, ze względu na brak innych próbek do porównania, nie można określić czy przekroczenie norm dotyczyło innych lokalizacji na terenie gminy Koniusza, czy miało ono jedynie związek z opisaną sytuacją w powyższych budynkach. Należy także uwzględnić, że mimo wszelkiej staranności, zawsze istnieje możliwość zanieczyszczenia pobranych próbek, a bakterie mogą się namnożyć chociażby w samym kranie.

Ujęcia wody są regularnie badane i monitorowane przez PSSE, a także w badaniach zleconych przez administratora sieci. W powyższym przypadku woda podawana z ujęcia do wodociągu spełniała  i spełnia wszelkie normy, jednak mimo tego podjęto wszelkie możliwe działania naprawcze i prewencyjne, jak chociażby opisane przełączenie ujęcia wody. Próbki pobrane w dniu 04.12.2020 – nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych.

Obecny stan wody wodociągowej obrazują aktualne wyniki badań, które zamieszczamy poniżej wraz z pozostałą dokumentacją.