Poniżej zamieszczamy komunikaty dot. przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza, wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach.

Jednocześnie informujemy, że natychmiastowo zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie wody pod względem mikrobiologicznym do obowiązujących norm tj. chrolorowanie i płukanie sieci wodociągowej, a także przełączenie na inne ujęcie wody.