Wójt Gminy Koniusza informuje, że w związku z realizacją projektu pn. PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na następujące instalacje:

  • Solary C.W.U – 3 kolektory płaskie zbiornik 300l (pozostały dwie instalacje)
    oraz 
  • Centralne Ogrzewanie|Kocioł na Pellet 12kW (3 sztuki)
    Centralne Ogrzewanie|Kocioł na Pellet 16kW (1 sztuka)

Poziom otrzymanego dofinansowania wynosi 60% kwoty netto inwestycji. Koszt instalacji po stronie Mieszkańca: 40% kwoty netto inwestycji + wysokość podatku VAT od całej inwestycji, tj. 8% lub 23% w zależności od wielkości budynku.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wykonanie inspekcji technicznej na podstawie zawartej umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE i potwierdzanie możliwości montażu instalacji dostępnych w ramach programu, co musi zostać poprzedzone złożeniem ankiety  przez Mieszkańca w tut. Urzędzie. Po pozytywnej weryfikacji technicznych możliwości montażu instalacji, ostatnim krokiem przystąpienia do Projektu jest podpisanie umowy organizacyjno – finansowej pomiędzy Właścicielem nieruchomości a Gminą Koniusza.

 Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzędzie. tel. 12 386 91 00 wew. 23

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020