Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa

W 2020 r. Województwo Małopolskie ponownie przystąpiło do realizacji projektu pn. “Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”, 

w ramach którego Gmina Koniusza,  będzie realizować inwestycję, finansowaną z budżetu Województwa Małopolskiego, polegająca na modernizacji boiska sportowego w miejscowości Wierzbno.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:
1. Prace związane z przygotowaniem terenu pod nową nawierzchnie
2. Ułożenie nawierzchni
3. Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych
4. Modernizacja trybun sportowych
5. Wykonanie tablicy informacyjnej

Łączna wartość dofinansowania Województwa Małopolskiego wynosi 140 370,00zł.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

 

Zgodnie z projektem budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2020, na zadanie: Program modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst, w ramach którego planowana jest realizacja projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”, przeznacza się środki finansowe w wysokości 12 000 000 zł.