SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 19 listopada 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi  i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,

b)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej   umowy najmu  z dotychczasowymi najemcami  na okres do 3 lat,

c)stawek podatku od nieruchomości,

d)podatku od środków transportowych,

e)zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2020 roku,

f)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza,

g)ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Koniusza.

6. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.

7. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.

8. Zakończenie.