Komunikat Wojewódzkiego Biura Spisowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy wszystkim rolnikom, że od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego krajuodbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną.

  • Podstawową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – interaktywny formularz dostępny jest pod adresem https://spisrolny.gov.pl.
  • Istnieje także możliwość dokonania spisu telefonicznego (pod numerem infolinii spisowej 22 27 99 999) lub korzystając z punktu spisowego dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego.
  • Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie lub bezpośrednio Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 22 27 99 999 lub 22 66 66 662.

Więcej informacji na temat spisu rolnego mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronie https://spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej. Proszę o obdarzenie zaufaniem pracowników służb spisowych, a w szczególności rachmistrzów spisowych. Zachęcam do udziału w spisiei przekazanie rzetelnych oraz wyczerpujących informacji o Państwa gospodarstwach rolnych.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

DYREKTOR
Agnieszka Szlubowska

Urząd Statystyczny w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel. 12 41 56 011
SekretariatUSKRK@stat.gov.pl
spis.gov.pl