SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 października 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
 4. Interpelacje i wnioski Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a)zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • b)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowych położonych obręb: Biórków Mały, Biórków Wielki
  i Czernichów  pod  przepompownie sanitarne,
 • c)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości zabudowanej położonej w Gnatowicach,
 • d)zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2020 rok,
 • e)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyszkowicach,
 • f)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnatowicach.

6. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.
7. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.
8. Zakończenie.