Otwarcie obiektów sportowych przy szkole w Biórkowie Wielkim!

Od wtorku 7 lipca otwieramy stadion szkolny dla wszystkich spragnionych możliwości uprawiania sportu i rekreacji na naszym nowym obiekcie. To druga część po placu zabaw udostępniona dla społeczności. Pozostaje jeszcze kort tenisowy na którym trzeba jeszcze zamontować słupki do siatki żeby można było na nim zagrać. Proszę o cierpliwość a tymczasem zapraszam na stadion ! Mamy tu szereg możliwości dla starszych i młodszych: jest siłownia na wolnym powietrzu z ośmioma urządzeniami, ścieżka rowerowa (można jeździć również na rolkach, deskorolkach itp.), bieżnia do biegania czy wreszcie boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. Życząc miłego spędzania czasu na naszym obiekcie zwracam uwagę na słowo NASZ bo jest to naprawdę nasz obiekt, którego budowa była możliwa dzięki wysiłkowi całej społeczności lokalnej naszej gminy. Środki pochodziły z funduszy unijnych ale również z budżetu Gminy Koniusza. W szczególności pragnę podziękować Wójtowi Gminy Koniusza Panu Wiesławowi Rudkowi, Wice-wójtowi Panu Hubertowi Wawrzeniowi oraz Radzie Gminy Koniusza za to , że nie bali się podjąć tego niezwykłego projektu. Pragniemy wszyscy, żeby obiekt służył długo wszystkim mieszkańcom naszej pięknej gminy oraz wszystkim, którzy zechcą nas odwiedzić. Aby tak się stało musimy zadbać o poszanowanie tego co tak wielkim wysiłkiem udało nam się stworzyć ! Przed skorzystaniem z obiektu proszę zapoznać się z regulaminem (wywieszony przed wejściem). Szczególnie proszę o to by podczas korzystania z boiska piłkarskiego nie używać tzw. korków, które niszczą sztuczna murawę !. Nie wolno również poruszać się po terenie stadionu pojazdami mechanicznymi (motory, quady itp.) Bieżnia służy wyłącznie do biegania – nie jeździmy tu na rowerach czy rolkach. Oczywiste jest również, żebyśmy dbali o porządek i czystość. Kategorycznie zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu (e-papierosy również są zakazane), nie wprowadzamy również na teren stadionu naszych pupili – piesków jak również żółwi, chomików czy innych zwierzątek :-).

W okresie wakacji stadion czynny będzie w godzinach 9:00 – 21:00

Życzę miłego wypoczynku !

 Dyrektor Szkoły

Robert Konieczny

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIÓRKOWIE WIELKIM

 

1. W skład terenów rekreacyjno-sportowych zwanych dalej obiektem wchodzą:

A. Stadion szkolny w obrębie, którego znajdują się boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal, ścieżka rowerowa, siłownia.

B. Boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią

C. Plac zabaw

 

2. Administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim

3. Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym o wysokiej rozdzielczości 24 godziny na dobę.

4. Z obiektów wymienionych w punkcie 1 korzystają:

– w dni nauki szkolnej uczniowie Szkoły Podstawowej w Biórkowie Wielkim

– w godzinach popołudniowych (po zakończeniu zajęć szkolnych) oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych z obiektu mogą korzystać osoby indywidualne lub zorganizowane grupy sportowe w godzinach określonych przez administratora obiektu

5. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu muszą przebywać pod opieką nauczycieli bądź osób dorosłych a w przypadku gdy z obiektu korzysta grupa złożona z osób dorosłych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę. Sposób i zasady korzystania powinny być wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły. 

6. Rezerwacji obiektu dokonuje się za pośrednictwem sekretariatu szkoły tel. 123869007 lub e-mail: spbiorkow@koniusza.pl

7. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela. 

8. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, osoba korzystająca z obiektu ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

9. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia.

10. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie obiektu, pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem i w wyznaczonych godzinach.

11. Jeśli obiekt jest zamknięty wchodzenie na jego teren jest kategorycznie zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej.

12. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po obiekcie wszelkimi pojazdami mechanicznymi. 

13. Jazda rowerem, na rolkach i podobnych urządzeniach dozwolona jest wyłącznie na ścieżce asfaltowej do tego przeznaczonej. Jazda po bieżni i boiskach jest bezwzględnie zabroniona.

14. Całkowity zakaz wstępu na obiekt mają osoby nietrzeźwe.

15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, spożywanie wyrobów alkoholowych, środków odurzających.

16. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

17. Na terenie obiektu obowiązują ogólnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania

18. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu

19. Na terenie obiektu należy używać obuwia sportowego. Zabrania się używania tzw. korków

20. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na obiekcie mogą przebywać tylko uczniowie odbywający zajęcia wychowania fizycznego oraz osoby upoważnione przez administratora . 

21. Za zdarzenia, które zaistnieją na obiekcie, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

22. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie z systemem nagród i kar przewidzianych w Statucie szkoły. Pozostałe osoby podlegają karom wynikającym z Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego.

23. Regulamin obowiązuje od dnia 6 lipca 2020 r.