Program priorytetowy „Moja woda”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”.

Informacje ogólne

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny

– zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

– zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

– zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 maja 2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. ale zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (wymagane jest złożenie obu wersji):


Kroki do uzyskania dofinansowania

1. Zapoznaj się dokładnie z regulaminem programu zamieszczonym poniżej

2. Pobierz formularz wniosku zamieszony poniżej. Uwaga! plik nie otwiera się w przeglądarce internetowej – należy go pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie w darmowej aplikacji Adobe Reader 

3. Wypełnij wniosek i upewnij się, czy wszystko zostało prawidłowo wypełnione klikając w prawym górnym rogu na pierwszej stronie wniosku przycisk „Weryfikacja formularza”.

4. Po zapisaniu prawidłowo wypełnionego wniosku (nie może zawierać pól oznaczonych kolorem czerwonym) prześlij wersję elektroniczną (tj. wypełniony plik PDF a nie skan) na adres  moja.woda@wfos.krakow.pl W tytule maila proszę wpisać „Moja woda_imię i nazwisko wnioskodawcy”)

5. Wydrukuj wniosek (Uwaga! suma kontrolna wygenerowana po weryfikacji formularza w prawym górnym rogu musi być taka sama na wersji papierowej i elektronicznej), podpisz (oraz daj do podpisu osobom trzecim jeśli występują współwłaściciele) i złóż w siedzibie Funduszu lub wyślij na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków


Dokumentacja programu

3. Formularz wniosku   (aby pobrać – kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję „Zapisz link jako…”) Masz problem z pobraniem/otwarciem wniosku? – Sprawdź rozwiązanie>>

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o pytania na adres e-mail:

moja.woda@wfos.krakow.pl

lub telefonicznie:

Joanna Czeluśniak –   516 280 008
Malwina Mazurek –  511 122 940

Ze względu na duże zainteresowanie programem, uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem programu przed bezpośrednim kontaktem z pracownikami Funduszu.