Zadanie realizowane w ramach Projektu: Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacja o rekrutacji do projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”.

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach realizacji projektu RPMP.08.05.00-12-0112/19 pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza” od dnia 15.06.2020r. do 15.07.2020r., odbędzie się rekrutacja do przedmiotowego projektu.

Rekrutacja odbywać się będzie we wskazanym powyżej terminie przez realizatora projektu – Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Koniuszy w budynku Urzędu Gminy, Koniusza 55. Rodzice  lub opiekunowie, którzy będą się  ubiegać o przyjęcie dziecka  do żłobka mogą składać wymagane dokumenty od dnia 15.06.2020 r. do dnia  15 lipca 2020 r.

Kryteria dostępu oraz regulamin rekrutacji znajdują się pod niżej podanymi linkami.

Przewidywalny termin otwarcia żłobka to 01 wrzesień 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z trudnościami wynikającymi  z panującej epidemii  Covid – 19, termin ten,  może ulec przesunięciu o dwa lub trzy  miesiące.

 

Informacji w sprawie rekrutacji oraz otwarcia żłobka, udziela Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Koniuszy tel. 12 386 08 61

 

Pozostałe dokumenty: