Zawiadamiam, że w dniu 06.05.2020 roku (tj. środa) o godzinie 900  w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
  3. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
  4. Omówienie mienia gminnego.
  5. Omówienie zagadnień dotyczących:

– budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza, Wierzbno,

– przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy,

– remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice – Biórków Wielki,

– remontu drogi gminnej Czernichów – Wąsów,

– budowy chodnika i kanalizacji opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy drodze wojewódzkiej nr 775.

  1. Przedstawienie opinii z RIO o wykonaniu budżetu gminy i mieniu komunalnym za 2019 r.
  2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

    Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Dynur