SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 10:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie  porządku obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą  na okres do 3 lat,

b)utworzenia Samorządowego Żłobka w Wierzbnie i nadania mu statutu,

c)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

d)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.

7. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.

8. Zakończenie.