Kwalifikacja wojskowa

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku Wójt Gminy Koniusza informuje, iż z dniem 13 marca 2020 roku tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do dnia 30 kwietnia 2020 roku.