Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Gmina Koniusza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza”

numer projektu RPMP.10.01.02-12-0193/19

Celem projektu jest Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Koniusza poprzez utworzenie 25 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie docelowo w Posądzy (po przeniesieniu oddziałów w Wierzbna) w okresie od 02.09.2019 r do 01.03.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 827 765,25 zł
Całkowita wartość projektu: 973 841,49zł

Grupa docelowa:
– 210 dzieci w wieku 3-6 lat
– 10 nauczycielek wychowania przedszkolnego

Główne zadania:
Projekt obejmuje realizację 3 typów działań.

W ramach typu A zrealizowane będzie:
– adaptacja, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, pomieszczeń przedszkola w Posądzy do jakich przeniesione mają być oddziały przedszkolne z poprzedniej lokalizacji w Wierzbnie oraz gdzie postanie nowy oddział (budynek byłego gimnazjum)
– utworzenie nowego oddziału przedszkolnego
– stworzenie 25 nowych miejsc w przedszkolu

W ramach typu B zrealizowane będą:
– zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów

W ramach typu C zrealizowane będą:

– zajęcia dodatkowe wspierające rozwój kompetencji kluczowych dzieci oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
– kursy doskonalące i podnoszące kwalifikacje dla nauczycielek.

Główne rezultaty:
– zwiększenie ilości miejsc o 25 w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie;
– objęcie różnego rodzaju wsparciem w ramach projektu 210 dzieci w wieku przedszkolnym i 10 nauczycielek
– przystosowanie zaadaptowanych pomieszczeń na potrzeby przedszkola, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 

Równość – podręcznik informacyjny

“Agenda Równości”