Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Gmina Koniusza realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza”
numer projektu RPMP.08.05.00-12-0112/19

 

Celem projektu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 48 miejsc opieki w nowo powstałym Żłobku Samorządowym w okresie od 29.11.2020 do 09.07.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 774 956,25 zł
Całkowita wartość projektu: 911 806, 25 zł

Grupa docelowa:
– 40 osób powracających / wchodzących na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Główne zadania:
– utworzenie nowego Żłobka Samorządowego w Gminie Koniusza w tym wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie i pomoce
– utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w nowo powstałym żłobku zapewnienie warunków funkcjonowania nowo utworzonego żłobka w okresie od 01.09.2020 do 31.01.2020 r.

Główne rezultaty:
– 48 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3
– 1 nowy żłobek wyposażony w sprzęt i pomoce

40 osób, którym umożliwiono wejście/powrót na rynek pracy lub utrzymanie pracy po otrzymaniu wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobku samorządowym

 

Równość – podręcznik informacyjny

“Agenda Równości”