SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 16 stycznia 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przyjęcie  porządku obrad.
   3. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji.
   4. Interpelacje i wnioski Radnych.
   5. Wnioski  Sołtysów.
   6. Wnioski Kierowników Jednostek.
   7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie,
  b)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarg Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie na uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Koniusza,
  c)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  d)odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Koniusza na rzecz Gminy Koniusza,
  e)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroninie.
  f)współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

  1. Odpowiedź  na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy  bieżące i wolne  wnioski.
  3. Zakończenie.