Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  9 stycznia 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zakupu działki w Koniuszy.
  5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  6. Zakończenie.