MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE”

Z inicjatywy grupy nieformalnej SP Glewiec w Szkole Podstawowej im. mjr. Stanisława Szymachy w Glewcu realizowany jest projekt:
MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE współfinansowany przez  FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE PÓŁNOC

Celem projektu jest: 

 – kształtowanie lokalnego patriotyzmu oraz pogłębienie więzi z miejscem zamieszkania     uczniów Szkoły Podstawowej w Glewcu, 

– popularyzowanie zdobytej wiedzy na temat historii, przyrody naszego regionu, 

– rozwijanie zdolności umiejętności fotografowania obiektów oraz krajobrazu,

– rozwijanie umiejętności informatycznych, 

– wzbogacanie wiedzy o Naszej Małej Ojczyźnie,

– kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych, 

– kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

– kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego,

– zwrócenie uwagi na otaczający krajobraz i zabytki kultury najbliższej okolicy.

 W okresie od 4.09.2019 do 15.11.2019.  w ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania:
– wycieczki po najbliższej okolicy,
– warsztaty fotograficzne, które pomogą uczestnikom projektu na profesjonalne przygotowanie wystawy fotograficznej pt. MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE,
– zajęcia komputerowe, w ramach których uczniowie przygotują prezentację multimedialną  o naszym regionie,
– opracowanie foto-książki o naszej małej ojczyźnie.

Koordynatorem projektu jest Urszula Ząbek