Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje, że w dniu 3 października 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie podań od mieszkańców Gminy Koniusza dot. remontów dróg i rowów.
3. Wyjazd Komisji w teren.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
5. Zakończenie.