Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zawiadamiam, że w dniu 19.08.2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 8 00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, sala nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza i rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Koniusza.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zakończenie.

Uprzejmie proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Damian Jaskólski

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komisja Budżetowo – Finansowa

Znak: Or.0012.14.2019

Zawiadamiam, że w dniu 20.08.2019 r. /tj. wtorek/ o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza”.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Niegardów na rzecz Gminy Koniusza.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie.

Uprzejmie proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej
Ignacy Trela

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Zawiadamiam, że w dniu 20.08.2019 r. /tj. wtorek/ o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza”.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Niegardów na rzecz Gminy Koniusza.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie.
Uprzejmie proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
Adam Sarwa

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Komisja Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 20.08.2019 r. /tj. wtorek/ o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza”.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Niegardów na rzecz Gminy Koniusza.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie.

Uprzejmie proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy
Andrzej Kuraś