UWAGA!! Głosowanie w wyborach do Izb Rolniczych się nie odbędzie.