SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 lipca 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Wierzbnie.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie.