SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że IX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 30 maja 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przekazania skargi według właściwości,
b) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewicach,
c) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy,
d) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroninie,
e) przyznania z budżetu Gminy Koniusza środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – przemysłowej pralnico-suszarki dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach,
f) zmiany budżetu gminy na 2019 rok.
8. Odpowiedź na interpelacje Radnych i wnioski Sołtysów.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie.