INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Urzędzie Gminy Koniusza

Koniusza 55

32-104 Koniusza

na stanowisko:

Podinspektor ds. księgowości

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości

została wybrana

Pani Grażyna Wleciał, zamieszkała w Szczytnikach Kolonii

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i staż pracy, odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.