Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 16 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/67/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – przemysłowej pralnico – suszarki dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania z budżetu Gminy Koniusza środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – przemysłowej pralnico – suszarki dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
7. Zakończenie.