Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. (tj. piątek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza i rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Koniusza.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zakończenie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
3. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
4. Omówienie mienia gminnego.
5. Omówienie zagadnień dotyczących:
– budowy chodnika wraz z siecią kanalizacyjno-opadową w miejscowości Piotrkowice Małe,
– remontu dróg gminnych Wierzbno – Szarbia „Zalesie”, Glewiec – Glew, Wronin „Zadybowiec”, Siedliska, Polekarcice- Łyszkowice „Malina”,
– budowy sieci kanalizacyjnej; Biórków Mały, Biórków Wielki, Czernichów,
– budowy 10 placów zabaw na terenie Gminy Koniusza oraz wykonania boiska trawiastego w miejscowości Koniusza oraz częściowego rozliczenia budowy kortu tenisowego i boiska w miejscowości Biórków Wielki,
– dotacji udzielonych w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Koniusza i redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań dzięki wymianie kotłów i pieców węglowych na piece gazowe”.
6. Przedstawienie opinii z RIO o wykonaniu budżetu gminy i mieniu komunalnym za 2018 r.
7. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, informuje, że w dniu 8 maja 2019 r. (tj. środa) o godzinie 16:30 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niegardowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. Omówienie sprawy lokalizacji przedszkola w Niegardowie.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
4. Zakończenie.