Załącznik  do Zarządzenia  Wójta Gminy Koniusza Nr 37/2019 z dnia 25 kwietnia  2019 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT

Wykaz  wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy   Koniusza, a także na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Koniusza   w okresie od dnia 26.04. 2019 r. do 17.05. 2019 r.         

Z-ca Wójta Gminy Koniusza

 mgr inż. Hubert Wawrzeń