V SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że V Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 17 stycznia 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
b) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
c) ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących Radnym,
d) wysokości diet dla Sołtysów Gminy Koniusza za wykonywanie obowiązków służbowych,
e) zmiany uchwał Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie Przyjęcia Statutu Sołectwa: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów – Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie.