Informacja o wszczęciu postępowania odnośnie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową mostu w miejscowości Rzędowice.