Posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej – 10 grudnia 2018

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Koniusza informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok,
3. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027,
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
5. Zakończenie.