Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Koniusza w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Koniusza przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz w użyczenie.

Wykaz nieruchomości

Treść zarządzenia: