Informacja Wójta Gminy Koniusza z 15 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji – projekt “Program Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok”.

I