Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,
– Rewizyjnej,

informują, że w dniu 6 września 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 1-sze półrocze 2018 roku,
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
6. Omówienie sprawy zakupu działki nr 260/1 w miejscowości Biórków Wielki zajętej pod drogę gminną.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
8. Zakończenie.