Sprawozdanie z okresowych badań wody pitnej

Szanowni Państwo, w miesiącu lipcu zostały wykonane kolejne kontrolne badania wody pitnej dostarczanej przez wodociąg na terenie Gminy Koniusza. Próbki zostały pobrane w D.P.S. Łyszkowice, Przedszkolu w Wierzbnie i z prywatnej posesji w Piotrkowicach Małych, co odpowiada ujęciom wody Polekarcicach, Zielonej i Chorążycach. Poddane badaniom próbki wody spełniają wszelkie określone normy, a co za tym idzie woda jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Pełne sprawozdania z badań, jak i poprzednio wykonane badanie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy  Menu -> Dla mieszkańców -> Woda i kanalizacja