Informacje dla mieszkańców biorących udział w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zakończone zostało telefoniczne informowanie mieszkańców biorących udział w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego. W związku z sezonem urlopowym i nieobecnością części osób nie zostanie zorganizowane spotkanie ze wszystkimi uczestnikami projektu. Wszelkie informacje zostaną udzielone każdemu z uczestników indywidualnie. Prosimy wszystkie osoby, które otrzymały wzór umowy i kosztorys o zgłoszenie się w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca w Urzędzie Gminy w Koniuszy – pokój nr. 5 w celu podpisania właściwej umowy i uzyskania dalszych informacji.

 

Osoby, z którymi nie mogliśmy się skontaktować telefonicznie prosimy o jak najszybszy kontakt pod numerem telefonu 12 386 90 39.