Dnia 04.07.2018 ukazał się Raport Nr5 Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach dotyczący wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, na terenie Gminy Koniusza nie występuje zagrożenie suszą w żadnej z upraw. 

Jednocześnie przypominamy ,że został złożony przez Wójta Gminy Koniusza wniosek do Wojewody Małopolskiego, o powołanie komisji ds. oszacowania szkód spowodowanych suszą na terenie Gminy Koniusza. Wraz z wnioskiem zostały także złożone wszystkie wnioski, które trafiły do tej pory do Urzędu Gminy w Koniuszy od rolników. Nadal można składać wnioski – więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo

 

Treść komunikatu:

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -174,5 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 16 mm.

Najniższe wartości KBW w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły (tak jak w poprzednim okresie) w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta, osiągając od     -250 do –259 mm. Bardzo duży deficyt wody wynoszący od –240 do -249 mm odnotowano na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Bardzo duże niedobory wody notowano również na Kujawach oraz we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego od -200 do -239 mm. W dalszym ciągu duże niedobory wody wynoszące ponad 160 mm notowano na bardzo dużym obszarze kraju rozciągającym się na północ od Pasa Wyżyn Polskich, chociaż obszar ten przesunął się już bardziej na północ w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Natomiast w południowych rejonach Polski deficyt wody był już dużo mniejszy wynosił od -50 do         -100 mm.

Aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród wszystkich monitorowanych upraw:

 • zbóż jarych
 • zbóż ozimych
 • roślin bobowatych
 • warzyw gruntowych
 • truskawek
 • tytoniu
 • buraka cukrowego
 • kukurydzy na kiszonkę
 • kukurydzy na ziarno
 • chmielu
 • ziemniaka
 • krzewów owocowych
 • drzew owocowych
 • rzepaku i rzepiku

 

 

Mapa przedstawia obszary zagrożone wystąpieniem suszy rolniczej w uprawach warzyw:

 

Źródło: http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2124:monitoring-suszy-rolniczej-komunikat-nr-5