Informacje dla rolników na temat suszy – WAŻNE!

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 04.07.2018 został złożony przez Wójta Gminy Koniusza wniosek do Wojewody Małopolskiego, o powołanie komisji ds. oszacowania szkód spowodowanych suszą na terenie Gminy Koniusza. Wraz z wnioskiem zostały także złożone wszystkie wnioski, które trafiły do tej pory do Urzędu Gminy w Koniuszy od rolników.

Poniżej zamieszczamy komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie dotyczący kredytów klęskowych dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę.

Kredyty klęskowe – ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu.

Warunki uzyskania kredytu klęskowego:

1. Warunek konieczny – trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów- wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony

2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR- dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl lub otrzymać w banku

3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank

 

Kto może ubiegać się o kredyt ?

Indywidulani rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa a także duże przedsiębiorstwa.

Procedura ubiegania się o kredyt:

1. Oszacowanie szkód i sporządzenie protokołu – komisja powołana przez wojewodę

2. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – bank

3. Zawarcie umowy kredytu – bank, kredytobiorca

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy?

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:

  • bank PEKAO S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
  • SGB-Bank S.A. a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • Krakowski Bank Spółdzielczy

UWAGA: Okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidulanie z bankiem.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl zakładka “Susza”.