INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU Z PODDZIAŁANIA 4.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

 

Urząd Gminy Koniusza, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu z Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. montaż:

– Instalacji solarnych ( panele fotowoltaiczne oraz solary)
– Pomp ciepła
– Kotłów na pellet

przekazuje poniżej wzór umowy przygotowany przez Lidera projektu tj. Gminę Kocmyrzów- Luborzyca. Umowy te przeznaczone są dla mieszkańców, którzy deklarowali chęć udziału w projekcie i dokonali wszystkich formalności. Umowa dotyczy ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, wynikających z montażu i eksploatacji instalacji. Prosimy o zapoznanie się z umową ale nie uzupełnianie jej.

Link pod którym znajduje się umowa:

UMOWA

Urząd Gminy Koniusza w najbliższym czasie poda czas i miejsce spotkania z mieszkańcami, na którym będziemy podpisywać umowy przygotowane imiennie dla Państwa. Na spotkaniu tym postaramy się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania, stąd dołożymy wszelkich starań, aby na miejscu znajdowali się również przedstawiciele Lidera projektu.

Harmonogram działań dotyczących projektu:

1. Podpisanie umów z mieszkańcami Gminy Koniusza (przewidywany czas to połowa Lipca 2018)
2. Podpisanie umowy przez Lidera projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego(prawdopodobnie sierpień 2018)
3. Przystąpienie do postępowania przetargowego (zamówienie dot. wykonawcy oraz urządzeń prawdopodobnie sierpień/wrzesień 2018)
4. Wpłata wkładu własnego przez mieszkańca (płatny jest po przeprowadzeniu przez Lidera Projektu postępowania przetargowego na realizację Projektu i wyborze wykonawcy w terminie 14 dni od uzyskania informacji od Gminy; prawdopodobnie wrzesień/październik 2018)

Drodzy Państwo powyższe terminy mogą ulec zmianie niezależnie od Lidera projektu lub Gminy Koniusza. Będziecie Państwo na bieżąco informowani o postępach oraz ewentualnych zmianach harmonogramu projektu.

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji, do realizacji projektu z ramienia Gminy Koniusza wyznaczony został:
Michał Bochenek; Urząd Gminy Koniusza, p. nr. 5; tel. 12 386 90 39. w godzinach urzędowania Urzędu tj. 7:30 – 15:30

Informujemy również, iż kosztorysy instalacji urządzeń dla każdego z Państwa będą gotowe do 28.06.2018 r. Zależy nam na tym, aby kosztorysy były Państwu znane przed podpisaniem umowy, gdyż kwoty te zostaną naniesione na umowę.

Informujemy ponadto, iż do projektu zakwalifikowano:
– 63 gospodarstwa domowe
– 20 Budynków Użyteczności Publicznej

WAŻNE: W związku z wcześniej zaplanowanym urlopem szkoleniowym pracownika merytorycznie zajmującego się realizacją projektu z ramienia Gminy Koniusza, prosimy o kontakt w sprawie projektu w dniach od 28.06.2018 r.