Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zaprasza

Na szkolenie dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie pomocy

z PROW 2014-2020 na działania:

1.”Restrukturyzacja małych gospodarstw” (termin naboru wniosków od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r)

2.”Premia dla młodych rolników” (termin naboru wniosków od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.)

3. “Modernizacja gospodarstw rolnych”

Szkolenie odbędzie się 13.06.2018 (środa)

o godzinie 10.00

w UMiG Proszowice ul. 3 Maja 72 (sala nr 8)